Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Anlaşmalı özel sağlık kurumlarından alınan hizmetler için SGK’nın karşılamadığı fark ücretinin karşılandığı poliçelerdir.

portTSS® Ne Sağlar?

portTSS®, hem hastane hem asistan firma hem de sigorta şirketi bacaklarında, müstahaklık, provizyon, faturalandırma, icmal, raporlama ve yönetim alanlarında güvenli bir ortamda “veri, iş ve süreç” akışının sorunsuz olarak yönetilmesini sağlar.

portTSS

Believe in Continuity…