Kalite

Kalite Politikamız

Sağlık sektöründe dünyanın en iyi tümleşik otomasyon sistemleri geliştiricisi olmak için;
Sektörde hizmet üreten ve bu hizmetlerden yararlanan tüm kişi ve kurumlara; çağdaş, nitelikli ve sürekliliği olan tümleşik otomasyon çözümleri geliştirmek,
Ulusal ve uluslararası bilimsel programlara katılarak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katkıda bulunmak.

 

 

Bilmed Bilgisayar ve Yazılım A.Ş. olarak hepimizin en önemli görevi;

 • Tüm çalışanlarımızın katılım ve gayreti ile paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için projeler ve hizmetler gerçekleştirmek,
 • Yurt içi ve yurt dışı pazar paylarımızı arttırmak için gerekli olan hizmet faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 • Çevresel faktörleri ve iş güvenliği kurallarını göz önünde bulundurarak kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
 • Kalite standartlarımızı en yüksek değerlerde tutarak ve yasal gereklilikleri yerine getirerek, hizmetlerimizi uluslararası ve ulusal standartlara uygun yaparak öncü bir şirket olmak,
 • Hizmetlerimizi mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirirken gerek personelimizin gerekse paydaşlarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak,
 • Çalışanlarımızın sunduğu hizmetin kalitesini arttırıcı ve kişisel becerilerini geliştirici eğitimler almalarını sağlamak,
 • Müşteri ihtiyaçlarının uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak karşılanmasını sağlamak,
 • Hizmetlerin sunumunu ve uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatları yöneterek müşteri memnuniyetinin arttırılmasını sağlamak,
 • Müşteri memnuniyetinin sürdürülmesini sağlamak,
 • Toplam kaliteye en ekonomik, en hızlı ve en kısa yoldan ulaşarak hizmet ürettiğimiz tüm paydaşlarımızın güvenini kazanmak, sürdürebilmek ve sürekli iyileştirmektir.

Bilgi Güvenliği Politikamız

TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması; Bilmed Bilgisayar ve Yazılım A.Ş.’nde Donanım ve Yazılım Sistemleri Kurulumu, Destek Hizmetlerinin yürütülmesi ve bu işlere ait; insan, alt yapı, yazılım, donanım, müşteri bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
 • Müşteri ihtiyaçlarını ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarını karşılayarak Müşteri memnuniyetinin artırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak.
  • Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
  • Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,
  • Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,
 • Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.
 • Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak.
 • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek.
 • Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.
 • Müşterilerimizin bilgilerinin gizliliğini, bütünlüğünü ve gerekli durumlarda yetkilendirilmiş erişilebilirliğini korumak için gerekli alt yapı ve bilinçlendirmeyi sağlamak.
 • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında kişisel verilerin güvenliğini sağlamak.
 • Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.

Believe in Continuity…