JADE Projesi

Bilmed A.Ş. Avrupa Birliği tarafından desteklenen “JADE” projesi içinde yer almaktadır.  Türkiye’den Sabancı Üniversitesi’nin önderliğinde, TÜBİTAK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü’nün katılımı ve Bilmed ile birlikte farklı sektörlerden 10 kurumun yer aldığı JADE Projesi’nde,Türkiye, İtalya, İngiltere, Fransa ve Finlandiya olmak üzere 5 ülkeden 30’u aşkın kurum birlikte çalışacaktır. JADE Projesi ile yaş ortalaması gittikçe yükselen toplumlarda yaşlıların kimseye muhtaç olmadan sağlıklı yaşamalarına yardım edecek politika ve yöntemlerin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Projede yer alacak farklı ülkelerden kurumlar, Ar-Ge yeteneklerini ve kapasitelerini biraraya getirerek yeni ve ulaşılabilir teknolojiler geliştirmek üzere ortak çalışma planları hazırlayacaklardır.  Geliştirilecek yeni teknolojilerin hedefi; yaşlıların yaşamlarını kimseye muhtaç olmadan, sağlıklı ve aktif bir sosyal hayat yaşayarak sürdürebilmelerini sağlamak olacaktır.  Bu kapsamda İstanbul yaşlı bakım teknolojilerinin geliştirilmesi için AB tarafından “Bilgi Bölgesi ” seçilmiştir.  2011 yılında başlayan projenin toplam bütçesi 2.6 milyon Euro olup 3 yıl sürecektir.