Genel Raporlamalar

          Seçili olan birimdeki hizmetlere göre rapor taslakları hazırlamak , uygulanan hizmete işlem süresi belirlemek , bu hizmetlere kurumun çalışma kuralına göre teslim zamanı belirlemek ve bu uygulanan hizmetlerde kullanılan sarf malzemeleri kaydederek hizmet uygulandığı zaman sarf düşümünü otomatik olarak yapmak için gerekli tanımlamaların yapıldığı ekrandır. Açılan pencerede hizmet adları , hizmetle ilgili teslim tarihi , işlem süresi ve hizmete sarf malzeme eklenmesi ile ilgili tanımlamaların yapıldığı bölüm ve de seçili olan hizmete ait kaydedilen veya kaydedilmiş taslak raporun ön izlemesinin yapıldığı bölüm vardır.


Seçilen hizmete göre “İşlem Süresi” , “Teslim Süresi” ve ” Teslim Günü” belirlemesi yapılmakla birlikte bir hizmete ait birden fazla taslak raporu oluşturup oluşturulan taslaklardan istenilenini hastaya uygulanan tetkikteki rapor yazma ekranında bulunan “Genelden Kopyala” butonu ile seçip gerekli yerlerinde düzenleme yapıp kısa bir süre içinde hasta raporu yazımı da sağlanabilmektedir. Bu işlemi yapmak için ilgili hizmet satırını seçip “Alt Grup” butonuna basarak taslak raporlar hazırlanabilir. “Alt Grup” penceresindeki “Yeni” butonuna basarak hizmete ait oluşturulacak taslak rapora isim verip “Kaydet” butonuyla işlemi onayladıktan sonra taslak olarak kaydedilmiş olan rapor türlerinden birini seçerek “Rapor İçeriğini Düzenle” butonuna basıp rapor taslağını yazılabilir. Rapor taslak yazımı bittikten sonra “Kaydet” butonu ile işlem onaylandıktan sonra bu taslak veri tabanı üzerine kaydedilmiş olur ve kullanıcı bu hizmete bağlı bir rapor yazmak istediği zaman bu taslağı kullanabilir. Ayrıca grafik eklentili taslak raporlar için araç çubuğundaki “Word Rapor Tasarla” butonu ile de seçili olan hizmete rapor taslağı oluşturulabilir.

Hizmetle ilgili kullanılan sarf malzemeleri tanımlamak için de sarf eklemesi yapılacak olan hizmet satırı seçilip “Sarflar” butonuna basarak açılan ekrandan “Yeni” butonu ile yeni satır eklenip , “Hizmet” alanında bulunan butona basarak “Sarf seçim” ekranından ilgili sarf malzemeye seçmek yeterli olacaktır. Daha sonra bir önceki pencere olan “Sarflar” penceresinde bulunan “Kaydet” butonu ile işlem onaylanır. Artık uygulanan bu hizmet için kaydedilmiş olan sarf malzemeleri “Sarf Raporları” ekranından raporlama yapınca görünür durumda olacaktır.