Sıradaki İşlemler

          Seçilen birimin hizmet verilecek hastalarının gösterildiği ekrandır. Ekranda ilk tarih ve son tarih aralığı mevcut ekstra olarak Gün Sayısı butonu üzerinden gün belirtilerek tarih seçimi yapmadan tarih aralığı verilebilir ve hasta listesi oluşturulabilir.Ekran ilk açıldığında Gün Sayısı alanı iki gün öncesine ayarlıdır. Kullanıcı istediği şekilde tarih aralığı belirleyip arama gerçekleştirebilir. Bu ekran beş adet sekmeden oluşmaktadır. Kullanıcı istediği sekme üzerinden işlem yapacağı satırdaki hastanın üstüne çift tıklayarak  ilgili hastanın tetkikiyle ilgili işlem yapabilir.

  • Sıradaki Hasta : Tetkiki olan hastaları tarihe göre sıralama yapar. Her ismin başında bulunan ok işareti ile hastadan istenen tetkik adı görüntülenebilir.
  • Sıradaki Hasta (Türe Göre) : Tetkik türüne göre sıralama yapar. Listelenen türlerin başında bulunan ok işaretine basarak satır detayı açılabilir ve buradan hasta isimleri de görülebilir. Kullanıcı bu işlemle alakalı daha fazla detay elde etmek isterse bu satırı da açıp istenen tetkikin adını görüntüleyebilir.
  • Sıradaki İşlemler (Türe Göre) : Tetkik türüne göre sıralama yapar. Listelenen türlerin başında bulunan ok işaretine basılarak satır detayı açılabilir ve buradan istenen tetkik türünün adı görülür ve istenirse bu satırında başında ok işaretiyle detayı açılarak bu tetkikin hangi hastaya istenmiş olduğu bilgisine ulaşılabilir.
  • Sıradaki İşlemler (Uygulayan) : Tetkiki uygulayacak olan personel ataması yapılmış ise bu ekrandan kullanıcı ilgili servisteki tetkik uygulayıcıları görebilir. Hangi hastaların olduğunu görmek için kullanıcı satırı ok işaretine basarak detaylandırabilir.
  • Sıradaki İşlemler : Burada tetkik adına göre sıralama yapılır. Satır başında bulunan ok işareti ile tetkikin istendiği hasta isimlerini görmek mümkündür.