Sıra No Seçim

          Sıra no seçim penceresi , hastaya yapılan işlemler ekranındaki yapılmış işlemler tabında bulunan sıra numaralı etiket basımında kullanılacak olan sıra numarasının türünün seçildiği yerdir. Hastaya her yazdırılan etiket ile seçimi yapılman sıra kümesindeki sıra numarası 1 (bir) arttırılır. Açılan pencerede kullanıcı kullanacak olduğu satırı işaretleyip “Seç” butonuna basarak sıra numarasını aktifleştirir ve yazdırmış olduğu hasta etiketi bu sıra numarası üzerinden devam eder.

          Kullanım şekline göre yeni sıra no kümesi yapılabilir. Sıra no seçimi penceresi açılarak “Yeni” butonuna basılır ve pencerede bulunan satırların en altına yeni boş bir satır açılır. Açıklama kolonuna kullanımı kolaylaştırma amacıyla bir isim verilir ve son numara alanına sıfır (0) değeri harici bir sayı girilir ve “Kaydet” butonuna basılır. “Kayıt güncellenecek , devam edilsin mi ? “ uyarısı ile kullanıcıdan onay istenir ve kullanıcın onay vermesiyle işlem son bulur. Hatalı oluşturulmuş veya silinecek olan sıra kümesi için ise ilgili satır seçilerek “Sil” butonuna basılmalıdır. Burada da Kayıt silinecek , devam edilsin mi ? uyarısı kullanıcının onayına sunulur ve onay durumuna göre işlem ya devam ettirilir ya da sonlandırılır.