Hakediş Raporu

          Seçili olan birime göre o birimde hastalara uygulanmış tetkiklerin listelendiği ekrandır. Elde edilmek istenen verinin amacına göre belirli tarihler arasında  belirli bir hizmet türüne göre veya belirli tarihler arasında o birimde yapılmış tüm işlemlere göre listeleme yapmak mümkündür. Listeleme yapmak için “…tarihi üzerinden” alanındaki kullanıma uygun olan seçenek işaretlenip tarih aralığı seçilip tamam butonuna basılarak listeleme işlemi gerçekleştirilir. Daha detaylı bir filtre ile listeleme yapılmak istenirse “Detaylı Ara” butonuna basarak buradaki alanlara kullanıma göre gerekli kriter girişleri yapılarak arama bu işlem gerçekleştirilebilir.

Detaylı ara butonuna basınca açılan filtreler:

 • Acil : Uygulanmış olan tetkikin acil olup olmama durumuna göre filtreleme yapar.
 • Heyet : Uygulanmış olan tetkikin heyet hastası olup olmama durumuna göre filtreleme yapar.
 • Klinikler : Hasta türünün ayakta ve yatan hasta durumuna göre filtreleme yapar.
 • Onaylanma : Uygulanan tetkikin onaylanıp onaylanmama durumuna göre filtreleme yapar.
 • Anlaşmalı Kurum : Seçilen sigorta kuruma göre filtreleme yapar.
 • Onaylayan : Uygulanan tetkiki onaylayan kullanıcı adına göre filtreleme yapar.
 • Çeken : Tetkiki uygulayan kullanıcı adına göre filtreleme yapar.
 • Tür -Tetkik : Seçilen hizmete göre filtreleme yapar.
 • Hasta : Seçilen hastaya göre filtreleme yapar.
 • Kurum : Seçilecek kuruma göre filtreleme yapar.
 • Servis : İstemi yapan servise göre filtreleme yapar.
 • Cihaz : Tanımlaması yapılmış olan cihaza göre filtreleme yapar.
 • Hasta Doğ.Tarihi : Hasta doğum tarihine göre filtreleme yapar.
 • Ek inc. Tarihi : uygulanan herhangi bir tetkik için istenen ek inceleme tarihine göre filtreleme yapar.
 • Doktor : Tetkik istemini yapan doktora göre filtreleme yapar.
 • Hemşire : Hastaya atanmış olan hemşire adına göre filtreleme yapar.
 • Cinsiyet : Hasta cinsiyetine göre listeleme yapar.
 • Bulguya- Tanıya Göre : Tetkik uygulanan hastaların rapor detay ekranında bulunan kodlar sekmesindeki tanı-bulgu eklenip eklenmeme durumuna göre işlem yapar.
 • Form No : Hastanın girilen form numarasına göre işlem yapar.
 • Rapor No : Onaylanmış tetkikin rapor numarasına göre işlem yapar.
 • Fatura No : Fatura numarasına göre işlem yapar.
 • Hizmet Yatakta : Listelenen tetkiklerin yatan hastalardaki “Hizmet yatakta verilsin” kriterini taşıyıp taşımama durumuna göre filtreleme yapar.
 • Faturalandırılmış : Listelenen tetkiklerin seçime göre faturalanmış olma durumuna göre filtreleme yapar.