Birim Seçim

Birim Seçim

Ekranda Servis ile ilişkilendirilmiş menülerin aktifleştirilmesi için gereken Servis Seçim İşlemi yapılır.Kullanıcı hangi serviste çalışacak ise kullanıcı karşısına çıkan penceredeki “Birim” combosundan ilgili çalışacağı servisi seçer. Herhangi bir servis seçimi yapılmaz ise “Radyoloji” menüsüne ait olan alt menüler aktif olmaz. Örneğin kullanıcı birim olarak “KBB” branşını seçerse bu branşa ait olan “saf ses odyometrisi , timpanogram” vb tetkik uygulanan veya uygulanacak hastalarla ilgili işlemleri yapabilir.