3.5 Hizmet Girişi

3.5.1 Vezne Form Ekranında Hizmet Girişi Nasıl Yapılır…

Bir hasta dosyasına Laborqatuvar Tetkikleri, Radyolojik tetkikler ve Kullanılan Malzeme ve ilaçların yanı sıra Yapılan İşlemlerin girilmesi gereklidir. Bu girişler için farklı bir çok ekrna bulunsa da en çok kullanılanı Vezne Form ekrnaında bulunan Hizmet Ekle, Şablon Ekle, Hizmet Listesi, Çoklu Seçim ve İstek Ekle menüleridir(1). Ayrıca Kullanıcılara kolaylık olması açısından aynı menüler Servis Seçim (2) ekrnaında da bulunmaktadır.

3.5.2 Hizmet Ekle Ekranı…

Hizmet ekle ekranından tüm girişler yapılabilir.Hastanın formuna eklenmek istenen işlem/tetkik/ameliyat/ilaç/sarf vb. girişleri “Hizmet Listesi”(1) butonu ile açılan ekrandan kodu, adı ile arayıp bulduktan(1) sonra “Seç”(2) butonu ile seçerek hizmet ekle ekranına getiriyoruz buradanda Kaydet diyerek forma ekliyoruz. Eğer girişi yapılacak işlem/tetkik/ameliyat/ilaç/sarf vb. lerinin kodu biliniyor ise “Kodu”(2) alanına yazarak Enter butonuna basılması yeterlidir. Sistem ilgili kodlu işlem/tetkik/ameliyat/ilaç/sarf vb. ekrana getirecektir. Gerekli kontroller sağlandıktan sonra ise “Kaydet”(4) butonuna basılarak forma işlenmiş olacaktır.

3.5.3 Çoklu Seçim Ekranı…

Çoklu seçim ekranında Kodu(1) ya da Adı(2) alanına bulmak istenilen işlem/tetkik/ameliyat/ilaç/sarf vb. adını veya kodunu yazarak bulabilirsiniz. Bulunan işlem/tetkik/ameliyat/ilaç/sarf vb. girişleri “Ekle”(3) butonu yardımıyla listeye ekler ve diğer bir girişi aramak için aynı işlemi tektarlayabilirsiniz. Böylelikle birden fazla işlem/tetkik/ameliyat/ilaç/sarf vb. girişi yapılacak ise bu ekran size çok yardımcı olacak ve işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabileiceksiniz. Forma eklemek istediğiniz işlem/tetkik/ameliyat/ilaç/sarf vb. girişleri listeye aldıktan sonra “Forma Kaydet”(4) butonu ile topluca Hastanın formuna ekleme yapabilirsiniz.

3.5.4 İstek Ekle Ekranı…

İstek ekle ekranından önceden tanımlı Favori Listeleri(1) ve bu Favori Listelerine Tanımlı işlem/tetkik/ameliyat/ilaç/sarf vb.(2) lerden toplu ya da tek tek seçim yaparak “Seç”(3) butonu yardımıyla toplu bir şekilde Forma Kayıt işlemi gerçekleştirilir.