3.4 Kurum Değiştirme

3.4.1 Vezne Form Ekranında Kurum Değişikliği Nasıl Yapılır…

Vezne Form açıldığında hastanın kayıt işlemi sırasında Kurum bilgisi seçilmediyse hasta tüm işlemlerin ücretini kendisi ödeyecek şekilde “Ücretli Hasta” statüsünde vezne form oluşur.
Hastanın sağlık giderlerinin tamamı ya da belirli bir kısmı kurum tarafından ödenecekse hastanın kurum bilgisi seçilmelidir.
Kurum bilgisini seçmek için “Kurum Değiştir”(1) butonuna basılır ve çıkan uyarıya “Evet” cevabı verilir.
Açılan “Anlaşmalı Kurum Seçim” ekranında bulunan “Kurum Listesi”(3) içerisinden hastanın kurumu seçilir ve “Seç”(2) butonuna basılarak işlem tamamlanır.
Kurum listesinde çok fazla kayıt gelmesi durumunda “Filtre”(4) alanındaki seçeneklere göre liste filtrelenebilir.
Yapılan seçim sonrası hastanın formunda bulunan tüm girişler yeni kuruma göre otomatik olarak tekrardan hesaplanacaktır.