3.3 Servis Değişikliği

3.3.1 Servis Değişikliği İşlemi Nasıl Yapılır…

Ayaktan veya Yatan Hasta Formları açılırken seçilen servis bilgilerinde değişiklik yapılması gerektiği durumlarda(Yanlış Servis Seçimi, Hastanın Transfer Olması vb.) vezne form ekranında bulunan “Servis Seç”(1) butonu ile servis seçim ekranı açılır ve yapılmak istenen değişiklikler yapılarak “Kaydet”(2) butonuna basılır.
Kaydet butonuna basıldıktan sonra ilgili formun seçilen yeni bilgilere göre form güncellenir.