3.1 Poliklinik Form Oluşturma

3.1.1 Poliklinik Formu Oluşturma İşlemi…

Poliklinik Form oluşturma işlemi için Hasta Listesi ekranında form açılacak hasta sistemde kayıtlı ise filtre seçenekleri yardımıyla bulunur. Kayıtlı değil ise Yeni Hasta butonu yardımıyla kayıt işlemi gerçekleştirilir.
Hasta listesinde form açılacak hastanın satırı seçildikten sonra “Yeni Ayaktan Formu”(1) butonuna basılarak vezne form ekranı açılır ve servis ve doktor seçimi sonrasında poliklinik form oluşturulmuş olur.

3.1.2 Randevusuz Hastaların Poliklinik Formu Nasıl Oluşturulur…

Yeni Ayaktan Formu butonuna basıldığında sistem randevusuz hasta için servis seçim ekranını otomatik olarak açarak kullanıcıdan hastanın muayene olacağı Servis(1) ve Doktor(2) bilgisini girmesini bekler.
Servis ve Doktor bilgilerinin girişi yapıldıktan sonra varsa hastanın özellikleri ilgili alanlardan(4) seçilerek “Muayene Ekle”(3) butonuna basılır.
Muayene ekle butonuna basıldıktan sonra sistem önceden tanımlanmış Muayene Hizmetini hastanın formuna otomatik olarak ekler ve hastanın kaydı akabinde Doktor Muayene Formu ekranında doktorun işlem yapabilmesi için görünür olur.

3.1.3 Randevulu Hastaların Poliklinik Formu Nasıl Oluşturulur…

Yeni Ayaktan Formu butonuna basıldığında sistem randevulu hasta için servis seçim ekranını otomatik olarak açarak kullanıcıya hastanın randevusu olduğunu ve randevusu ile ilgili seçimleri yapmak isteyip istemediğini sorar. Yapılan tercih evet ise hastanın randevusu bulunan Servis ve Doktor bilgilerini otomatik seçecektir. Eğer yapılan tercih hayır ise sistem kullanıcıdan hastanın muayene olacağı Servis ve Doktor bilgisini girmesini bekler.
Servis ve Doktor bilgilerinin girişi tamamlandıktan sonra varsa hastanın özellikleri ilgili alanlardan seçilerek “Muayene Ekle”(1) butonuna basılır.
Muayene ekle butonuna basıldıktan sonra sistem önceden tanımlanmış Muayene Hizmetini hastanın formuna otomatik olarak ekler ve hastanın kaydı akabinde Doktor Muayene Formu ekranında doktorun işlem yapabilmesi için görünür olur.