Kullanım Kılavuzu

1.Randevu İşlemleri

2.Hasta Kayıt İşlemleri

3.Polikliinik/Klinik Form İşlemleri

4.Hasta Yatış/Taburcu İşlemleri

 • 4.1 Hasta Yatış İşlemi
 • 4.2 Hasta Servis Değişikliği
 • 4.3 Yatış ve Taburcu Tanı Girişi
 • 4.4 Hasta Taburcu işlemi

5.Borçlu Hasta Takip Ekran İşlemleri

 • 5.1 Refakatçi Tahsilatı
 • 5.2 Hasta Tahsilat İşlemleri

6.Doktor Ayaktan Hasta İşlemleri

 • 6.1 Ayaktan Hasta Kabul İşlemi
 • 6.2 Anamnez Doldurma İşlemleri
 • 6.3 Tanı/Ön Tanı Girişi
 • 6.4 Tetkik Giriş İşlemleri
 • 6.5 Tetkik Sonuçlarının Görüntülenmesi
 • 6.6 Reçete Girişi
 • 6.7 Rapor Girişi
 • 6.8 Yatış İsteği Oluşturma
 • 6.9 Epikriz Dökümü Alma
 • 6.10 Aşı Girişleri

7.Doktor Hastabaşı Ekranı İşlemleri (Yatan Hastalar)

 • 7.1 Order İşlemleri
 • 7.2 Hayati Bulgu Giriş İşlemleri
 • 7.3 Skor Değerlendirme İşlemleri
 • 7.4 Klinik Seyir Giriş İşlemleri
 • 7.5 Diyet Giriş İşlemleri
 • 7.6 Tetkik Giriş İşlemleri
 • 7.7 Tetkik Sonuçlarının Görüntülenmesi
 • 7.8 Aşı Girişleri

8.Hemşire Hasta Başı Ekranı İşlemleri(Yatan Hastalar)

 • 8.1 Orderların Hastaya Uygulama İşlemleri
 • 8.2 Hayati Bulgu Giriş İşlemleri
 • 8.3 Skor Değerlendirme İşlemleri
 • 8.4 Hasta Değerlendirme Formu Giriş İşlemleri
 • 8.5 Refakatçi Girişleri
 • 8.6 Yeni Doğan Bebek Giriş İşlemleri
 • 8.7 Hastadan Örnek Alınması İşlemleri
 • 8.8 Bakım Planı Girişi
 • 8.9 Tetkik Sonuçlarının Görüntülenmesi
 • 8.10 Hizmet-İşlem Giriş İşlemleri
 • 8.11 Aşı Girişleri

9.Ameliyat İstekleri ve Ameliyat Form Girişleri

 • 9.1 Ameliyat İstek Formu Giriş İşlemleri
 • 9.2 Ameliyat Formları Giriş İşlemleri

10.Laboratuvar İşlemleri

 • 10.1 Sıradaki Hastalar Ekranı İşlemleri
 • 10.2 Örnek Alma İşlemi
 • 10.3 Örnek Kabul İşlemi
 • 10.4 Örnek Takip İşlemi
 • 10.5 Laboratuvar Sonuç Ekranı İşlemleri

11.Birim İstek İşlemleri

 • 11.1 Birim İstek Oluşturma