BilMedical® HBYS – Klinik Karar Verme RehberiGENEL ÖZELLİKLER


BilMedical HBYS’ de Klinik karar verme, topluma kaliteli ve güvenli bakım sunma ve hasta
bakım sonuçlarını geliştirmede yaşamsaldır. Hemşireler ve Doktorlar sağlık bakım
sisteminde çok yönlü ve karmaşık ortamlarda yoğun bilgi kullanarak
kısa sürede klinik kararlar almak zorundadır. Hemşirenin ve Doktorların doğru ve etkili
klinik karar vermesini; bilgisi, deneyimi, bireysel özellikleri, görevin
karmaşıklığı ve ortamın özellikleri etkiler. Klinik karar vermenin sınırlarını
ise yasalar, etik ilkeler ve kültürel yapı belirler. Hemşirelikte ve Hekimlikte klinik karar
verme sürecinde analitik ve sezgisel yaklaşım kullanılmaktadır. Bu
yaklaşımların ve bunlara temellenen modellerin hemşirelik hizmetlerinin
kalitesinde önemli etkileri olduğu belirtilmektedir. Klinik karar vermenin
anlaşılması, hemşirelik ve hekimlik alanlarında doğru klinik karar vermeyi sağlayacak
yöntemlerin geliştirilmesine yardım eder. Klinik karar vermenin
geliştirilmesi de topluma güvenli sağlık bakım hizmetinin sunulmasına
katkı sağlar.
Bu kapsamda Kliink Karar Verme rehberinde tanı ile ilişkili algoritmalar tanımlanır ve hastanın
tanısına göre ilgili algoritma ile klinik karar verme süreci hızlandırılmış olur.
Veri Formu butonu ile ilgili algoritmeda bulunan soruların verileri girilir sonrasında çıkan sonuç
doğrultusunda algoritma ile ilgili karar verilir.

Klinik Karar Verme Rehberi Sayfasında kullanılmakta olan Parametrelere nasıl ulaşabileceğinizi öğrenmek için Parametreler sayfasına göz atabilirsiniz.
Detay için lütfen tıklayınız.EKRAN RESİMLERİ

Klinik Karar Verme Rehberi Dosyaları


Klinik Karar Verme Rehberi Veri Girişi


Klinik Karar Verme RehberiVİDEO GALERİ

VİDEO

İlgili sayfaya ait video bulunmamaktadır…


PARAMETRELER

PARAMETRE

İlgili sayfaya ait parametre bulunmamaktadır…Believe in Continuity…