BilMedical® HBYS – Hastaya Yapılan İşlemlerGENEL ÖZELLİKLER


BilMedical HBYS’ de Hastaya Yapılan İşlemler sayfasında
1. Genel Bilgi

Hastaya yapılan işlemler penceresi hastaneye başvuru yapan bir hastadan istenen tetkike bağlı olarak uygulamayı yapacak birim tarafından işleme alınacak ve alınmış bütün tetkiklerinin görüldüğü yerdir. Bu pencere “Yapılacak İşlemler” ve “Yapılmış işlemler” olarak iki kısımdan oluşmaktadır. İşlem yapılacak hasta kaydını bulmak için Hasta alanından Ad-Soyad , Hasta No , Hasta Özel Kod , T.C Kimlik No bilgileriyle arama yapılabileceği gibi Form No ve Rapor Numarası alanları ile de ilgili tetkiklere ulaşmak mümkündür.
2.Yapılacak İşlemler
Yapılacak işlemler sekmesi hastanın işleme alınacak tetkiklerinin listelendiği yerdir. İşlem alınacak olan hastayı ararken :
“Hasta” alanını kullanarak arama yapılır ise uygulayacak birimle ilgili hastaya yapılmamış olan bütün tetkikler ,
“Form No” alanı ile arama yapıldığında ise ilgili forma ait yapılacak olan tetkikler listelenir.

2.1.Ekranda bulunan butonlar ve görevleri

İşlem Onay: Uygulanacak olan tetkik seçilip işlem onay butonuna basıldığında şayet hastanın işlemlerinde herhangi bir problem yok ise kullanıcıya onay için mesaj gelir. Kullanıcı bu gelen mesajı onaylarsa bu tetkik yapılmış işlemler sekmesine aktarılır. Eğer hastanın formu ile alakalı bir problem (örneğin ; hasta ücret yatırmadı , medula takip numarası yok vb.) durumlarda kullanıcıya uyarı mesajı verilerek işlem sonlandırılır ve Yapılacak İşlemler sekmesinde o tetkik aynen kalır.

İstek Ekle: Uygulanacak olan tetkik için herhangi bir hizmet istemek amacıyla kullanılır. Bu hizmet herhangi bir tetkik olabileceği gibi , tıbbi malzeme de olabilmektedir. NOT: Kamu hastanelerinde İstek ekleme mekanizması ön tanı girilmesi zorunlu olduğu için “Yapılmış İşlemler” sekmesinden tetkik detayına girilip ön tanı /bulgu eklemesi yapıldıktan sonra istekte bulunulabilir.

Servis Değiştir:Uygulanacak olan tetkik farklı bir servise ait ise bu buton kullanılarak tetkiki uygulayacak olan servise aktarımı yapılır. Bu özellik “Hastaya Yapılan İşlemeler (Tüm Birimler)” penceresinde kullanılmaktadır.

Hızlı Cihaz / Çeken Ata: Eğer tanımlamalar menüsünde “Cihaz /Çeken Ön Tanımlama” penceresinden gerekli tanımlama yapılmış ise uygulanacak tetkik seçilip bu butona basıp daha sonra da işlem onay butonuna basılır ise ilgili cihaz ve/veya uygulayan kişiye bu tetkikin ataması yapılarak yapılmış işlemler kısmına aktarılır.

Açıklama: Uygulanacak olan tetkik seçilip açıklama butonuna basılınca tetkike ait formdaki hasta teşhis bilgileri ekrana gelir.

Yazdır: Uygulanacak tetkik seçilip yazdır butonuna basılınca ilgili tetkike ait hasta etiketinin çıktısı alınır.

Ön izle: Uygulanacak olan tetkik seçilip ön izle butonuna basılınca hasta etiketi ön izleme penceresi açılır bu pencereden yazdır butonuna basınca ise hasta etiketinin yazıcıdan çıktısının alınması sağlanır.

Loglar: İlgili tetkik seçilip bu butona basılınca kullanıcının karşısına loglar penceresi açılır ve bu pencere üzerinden ilgili tetkik ile alakalı iptal , tekrar ve onay hareket bilgileri gelir.

3.Yapılmış İşlemler

Yapılmış işlemler sekmesi işleme alınmaya hazır olan ve/veya işlemi uygulanmış olan tetkiklerin gösterildiği sekmedir. Bu sekmede hasta araması yapılırken:
“Hasta” alanını kullanarak arama yapılır ise uygulayacak birimle ilgili işlem onayı alınmış ve/veya işlemi tamamlanmış olan tetkikler
“Rapor No” alanı ile arama yapılırsa işlemi tamamlanmış tetkikler
“Form No” alanı ile arama yapıldığında ise ilgili forma ait yapılmış ve/veya işlem onayı alınmış olan tetkikler listelenir.

3.1.Ekranda bulunan butonlar ve görevleri

İşlem İptal: İşlem onayı almış olan tetkikin iptal edilerek yapılacak işlemler tarafına aktarılmasını sağlar. İptal edilecek tetkik seçilip bu butona basılınca kullanıcının karşısına işlem iptal penceresi açılır ve iptali gerçekleştirecek olan kullanıcının adı ve şifresi ile iptal işlemi gerçekleşir. Yetkisi olmayan kullanıcı işlem iptali yapamaz.

Detay: İlgili işlem satırı seçilip detay butonuna basılınca ilgili satıra ait detay penceresi açılır. Bu pencere tetkik ile alakalı raporlama sayfasını içinde barındırır.

Cihaz/Çeken Ata: Tanımlamalar menüsünde bulunan “Cihaz/Çeken Ön Tanımlama” penceresinden gerekli tanımlamalar yapılırsa ilgili seçilen satırın işlemini yapacak olan cihaz ve uygulayıcı bilgileri kaydedilir.

Film Takip: İşlem yapılacak olan satır seçilip bu butona basıldığında uygulanmış olan tetkikin film ve/veya cd üzerine basıldığı bilgisi ve bununla alakalı notların bulunduğu pencere açılır. Kullanıcı bu ekran sayesinde hastaya verilen film ve cd leri kayıt altına alabileceği gibi ilgili tetkikle alakalı daha önceden verilmiş bir film ve cd olup olmadığını ve bunun ile ilgili herhangi bir not düşülüp düşülmediği kontrolünü de buradan gerçekleştirebilir.

Açıklama: Tetkik isteminde bulunan kullanıcının tetkik ile alakalı yazmış olduğu notları kullanıcıya gösterir.

Yazdır: İlgili tetkikin hasta etiketinin yazdırılmasını sağlar.

Ön İzle: ilgili tetkikin hasta etiketini kullanıcıya ekranda gösterir ve kullanıcı dilerse buradan yazdırarak hasta etiketinin çıktısını alabilir.

Rapor: İlgili tetkik ile alakalı yazılmış olan rapor , dış rapor ve özel raporların görüntülenmesini sağlar. Rapor alanına tıklanarak ilgili rapor seçilir ve indir butonuna basılır. Kullanıcının karşısına seçmiş olduğu rapor türüne göre ilgili rapor penceresi açılır. Kullanıcı eğer isterse bu pencere yardımı ile seçilen rapor türünün yazıcı çıktısını alabilir.

e-mail Gönder: Hastanın kayıt bilgilerinde mail adresi mevcut olması şartıyla uygulanmış ve rapora dökülmüş olan tetkikin hastanın kayıtlı olan mail adresine gönderimini sağlamaktadır.

Outlook Aç: Kullanıcıya ait tanımlanmış bir Outlook hesabı mevcut ise bu buton ile Outlook hesabı açılır ve ilgili seçilen tetkik Outlook hesabı üzerinden e-posta olarak gönderimi sağlanır.

Loglar: İlgili tetkik seçilip bu butona basılınca kullanıcının karşısına loglar penceresi açılır ve bu pencere üzerinden ilgili tetkik ile alakalı iptal , tekrar ve onay hareket bilgileri gelir.

3.2 Detay Ekranı

Bu ekran “Yapılmış İşlemler” sekmesinden uygulanan ve/veya uygulaması yapılacak olan tetkik seçilip detay butonuna basılınca açılmaktadır. Tetkik ile ilgili raporlama ve onaylama bu ekrandan yapılır. Üst kısımda hastanın ad-soyad, kurum, uygulamayı gerçekleştiren cihaz ve uygulamayı yapan kişi bilgileri ile tetkikin adı bulunmaktadır. Bu bilgilerin yanı sıra gönderen doktor bilgisi , yapılan tetkikin raporunun görüntülenmesi ve e-posta ile gönderiminin gerçekleşmesi ve de ayrıca tetkik ile alakalı işlem görüntülerinin tarayıcı, web cam ve bilgisayar üzerinden resimlerinin yüklenmesi gibi tetkike özel verilerin yüklenip saklanmasına da olanak sağlar. Ekranda beş adet sekme bulunmaktadır. Sekmeler içerisinde herhangi bir veri var ise sekmelerde kırmızı renkli kutu içerisinde bir uyarı ile kullanıcıyı bilgilendirmek amaçlanmıştır.

Ekranda bulunan sekmeler :
Genel : Tetkik ile alakalı rapor no , hastanın hemşiresi ve teslim edilme tarihini barındırmasının yanı sıra tetkikin uygulayıcı tarafından onaylanması ve tetkik tekrarı yapılacak ise bu bilgilerin girilebileceği tekrar hareketlerinin bulunduğu ekrandır.
Form Not : Tetkik ile alakalı istem yapan kullanıcının uygulamayı yapacak olan kullanıcıyı bilgilendirmesi için girilmiş olan notları ve bu ekran üzerinde bulunan kodlar sekmesinden girilmiş olan tanı/bulgu verilerini gösterir.
Rapor : Uygulaması yapılan tetkikin raporlamasının yapıldığı ekrandır.
Kodlar : Tetkik için uygulayıcının tanı ve bulgu girişi yapabildiği ekrandır.
İstekler : Tetkik için herhangi başka bir tetkik yada tıbbi malzeme istemi yapabilmek için kullanılır.

3.2.1 Rapor sekmesi ve tetkik için rapor yazımı

Raporlaması yapılacak olan tetkik için detay ekranından rapor sekmesine gelinir. Burada kullanıcının karşısına bir metin sayfası çıkar ve kullanıcı bu metin sayfasında kendi arzuladığı şekilde yazı karakteri , boyutu , rengi vb .ayarları kullanabilir. Metin sayfasının üzerinde bulunan “Genelden Kopyala” butonu ile uygulanan tetkik türüne ait tanımlamalar menüsünde bulunan “Genel Raporlamalar” ekranından tanımlanmış hazır rapor varsa eğer bu butona basarak raporum metin sayfasına kopyalanması sağlanmış olur ve kullanıcı buradan istediği değişiklikleri yaparak işlemini raporlama işlemini tamamlayabilir. “Kodlamalardan Aktar” butonu kodlar sekmesinde girişi yapılan tanı/bulgu bilgilerini, “Hizmeti Rapora Aktar” butonu istenen tetkikin adını, “Form Notu Aktar” butonu ise form notu sekmesinde bulunan bilgileri rapor yazım alanına kopyalar. Eğer kullanıcı özel şekil, resimlerin bulunduğu bir raporlama yapacak ise ve kullanıcının bilgisayarında Microsoft Office Word yüklü ise buradan da raporlama yapabilmesi mümkündür.

3.2.2 Tetkik onayının verilmesi, onay iptali ve tekrar edilmesi

Uygulanan tetkikin tekrar edilmesi ve onaylanma ve onay iptal işlemleri “Genel” sekmesinden yapılır. Tekrar hareket alanından tetkikin hangi sebeple tekrarlanacağı bilgisi seçilerek tekrar bilgisi kaydedilebilir. Onay işlemi için ise Onaylayanlar alanındaki yeni simgesi ile onay yapma yetkisi bulunan kullanıcı adını seçer ve şifresini girerek onay işlemini gerçekleştirir. Onay verildikten sonra bu ekranda herhangi bir değişiklik yapılamaz. Onay iptali için ise Onaylayanlar alanında bulunan sil butonu ile daha önce işlemi onaylayan kullanıcı tarafından şifresi girilerek bu işlem gerçekleştirilir. Onay iptali ekranı eski haline geri çevirir yani kullanıcı ekranda değişiklik yapabilir.

3.3.İşlem onayı ve işlem iptali yaparken dikkat edilmesi gerekenler

İşlem alınacak tetkikte :
– İşlem Onayı verirken ;
“Hastayı parasını ödemesi için vezneye gönderiniz” uyarısı var ise ilgili formun ücret ödemesi yapıldıktan sonra,
“Hastanın sevk kağıdını alınız” uyarısı var ise ilgili formun medula takip numarası (sevki) alındıktan sonra,
“Hastanın formu bilgi girişine kapalıdır “uyarısı var ise hasta formuyla alakalı kurumun fatura birimiyle görüşerek,işlem onayı alınabilir.
– İşlem iptal için ;
“Bu hizmetin raporu onaylanmış silinemez” uyarısında detay ekranında onay yapan kullanıcı onayı kaldırıldığında işlem iptali yapılabilir aksi halde iptal işlemi yapılamaz.
“Epikriz ../../…. tarihinde onaylanmış.İşlem yapamazsınız.” uyarısı var ise hastanın epikriz onayının mümkün ise kaldırılmasıyla aksi durumda iptal işlemi yapılamaz.
“Hastanın formu bilgi girişine kapalıdır “ ve ya“İşlem yapılamadı.Form balyaya alınmış.Formun faturası kesilmiş” uyarısı var ise hasta formuyla alakalı kurumun fatura birimiyle görüşüp mümkünse fatura iptali yapılarak aksi durumda işlem yapılamaz.

Hastaya Yapılan İşlemler Sayfasında kullanılmakta olan Parametrelere nasıl ulaşabileceğinizi öğrenmek için Parametreler sayfasına göz atabilirsiniz.Detay için lütfen tıklayınız.EKRAN RESİMLERİ

Hastaya Yapılan İşlemler LoglarHastaya Yapılan İşlemler Sıra No SeçHastaya Yapılan İşlemler Yapılmış İşlemler İşlem DetayHastaya Yapılan İşlemler Yapılmış İşlemlerHastaya Yapılan İşlemler
VİDEO GALERİ

VİDEO

İlgili sayfaya ait video bulunmamaktadır…


PARAMETRELER

PARAMETRE

İlgili sayfaya ait parametre bulunmamaktadır…Believe in Continuity…