Order Uygula

Yatan hastaya ilgili doktoru tarafından uygulanması için girişi yapılan orderların hasta hemşiresi tarafından takip edildiği ekrandır. Hasta hemşiresi bu ekranda order doktoru , order numarası ve verilen tedavi ile ilgili bilgileri ve de o tedavi ile alakalı hareketleri görür. Buna göre de hasta tedavilerini yapar. Ekrandaki filtre yardımıyla yalnız yapılacak , yapılmış ve hepsi seçeneklerinden birini seçerek hastanın o gün içindeki uygulanacak ve uygulanmış orderlarını da görebilme imkanına sahiptir.

Hastaya orderda bulunan tedaviyi uygulamak için ilgili tedavi satırında bulunan “Uygula” butonuna basılır . Açılan ekranda hizmetle ilgili bilgilerin yanı sıra hizmet ile alakalı orderı uygulayan kişinin açıklama yapabilmesi için “Açıklama” alanı bulunmaktadır. Eğer bu tedavi hizmeti hastaya uygulanmadıysa “Yapılmadan Pas Geçildi” seçeneği işaretlenerek zorunlu olarak açıklama girişi de yapılarak “Uygula” butonuna basılır ve işlemi yapan personel seçimi yapılarak işlem tamamlanmış olur.


Eğer hastanın uzun süreli bir tedavisi var ise ve uygulama yapılacak olan tedaviden önceki tedavi uygulanmamış ise sonraki tedavileri uygulayabilmek için öncelikle uygulanmamış olan tedavinin bilgi girişinin yapılması gerekmektedir. Aksi taktirde tedavi uygulanamaz.

Hastanın doktoru tarafından hastaya yazılmış olan order üzerinde herhangi bir hizmet için “Lüzumu Halinde” diyerek kayıt altına alınmış ise bu hizmet her order zamanında çıkmakta ve hizmetin yanında “Gerekli” ibaresi bulunmaktadır.