İşlemler

İşlem yapılmak istenen hastaya ait yapılacak olan işlem başlıklarının görüntülendiği ekrandır. Bu ekrandan hastaya order girişi , diyet , klinik takip , tetkik sonuçları sayfalarını görüntüleyebilir ve hastaya herhangi bir tetkik isteğinde bulunulabilen istek ekle ekranına yönlendirme yapılır.