e-HMSPU Projesi

 e-HMSPU Projesi

 

Hasta Merkezli Sağlık ve Bakım Hizmetleri için e-Sağlık Platformu ve Uygulamaları Geliştirme Projesi 

e-HMSPU projesi ile birlikte çalışabilirlik standartlarına uygun, yapısal ve paylaşılabilir elektronik hasta kayıtlarının modellenmesi, saklanması, yönetilmesi, sorgulanabilmesi, çağrılması ve değişimi için hızlı uygulama geliştirme araçları da içerecek yüksek performanslı bir e-sağlık platformu ve bu platform üzerinde:

  1. Bireylerin alerjileri, hastalıkları, ilaçları ve tedavileri, bakım hedefleri gibi sağlık bilgilerinin güvenli bir şekilde saklanacağı, süren tedavileri için gerektiğinde hastalar ile sağlık hizmeti sunucularının bu bilgilere kolay ve hızla erişerek güncelleyebilecekleri bir “Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi”,
  2. Evde sağlık ve bakım hizmeti veren kuruluşların kaliteli ve verimli hizmet vermelerini destekleyecek, farklı kurumlar tarafından verilen tedavi ve bakım hizmetleri ile ilgili klinik ve operasyonel verilerin entegrasyonu, yönetilmesi ve paylaşılmasını sağlayacak bir “Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri Enformasyon Yönetim Sistemi”,
  3. Sağlık yöneticilerinin bölgelerindeki hastalık yükünü saptayabilecekleri ve yürütülen sağlık programlarını izleyebilecekleri bir “Diyabet Kayıt Sistemi” geliştirilecektir.

Sağlık bakımının sürekliliğini sağlamak ve hasta güvenliğini arttırmak için, geliştirilecek sistemlere kan basıncı, şeker, O2 satürasyonu gibi ölçümlerin izlenmelerini sağlayacak bir uzaktan izleme sistemi ile güvenli ilaç yönetimi ve kanıta dayalı tıp uygulamalarını destekleyecek karar destek sistemleri entegre edilecektir.

Projenin tıbbi temaları diyabet, diyabet ile birlikte sık görülen bir kardiyovasküler hastalık ve evde yara bakımı olacaktır.

TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programına dahil olan projemiz 2014 Haziran ayında başlayıp, 2016 Mayıs ayında bitecektir.