Hastaya Yapılan İşlemler

Ekran Adı: Hastaya Yapılan İşlemler

Modul: Radyoloji

Menu ID STR:

Kullanılan proje: Özel,Devlet

Data Yükleyen Tablolar:

Grid için:
•VEZNE_FORM_ITEM_WTV
•HASTANE_HIZMETLERI_WTV
•VEZNE_FORM_WTV
•KUYRUK_SERVIS_HIZMET_WTV
•SERVIS_WTV
•RND2_RANDEVULAR_WTV
•LAB_ISTEK_DETAYACKLM_WTV
•CIHAZLAR_WTV
•RAD_ORNEKLERI_WTV
•HASTA_DISARIYA_SEVK_ITEM_WTV
•HASTA_DISARIYA_SEVK_WTV
•WEB_SERVISLERI_ITEM_WTV
•SERVIS_GRUBU_ITEM_WTV
•PERSONEL_WTV

Insert Yapılan Tablolar:
•RAD_TANIM_CIHAZ_CEKEN
•VEZNE_FORM_ITEM

Update Yapılan Tablolar:
•VEZNE_FORM_ITEM
•RAD_PAT_ORNEK_IPTALNEDENLERI­

Delete Yapılan Tablolar:
•RAD_ORNEKLERI

Ekran Acilis Parametreleri:

ProgramModules: menuParam

Ekranda Kullanılan yetkiler:

Socket: (Var)

ToolBar İşlemleri:

1.Yapılacak İşlemler Tabı

İşlem Onay

Tipi: Button

Görünürlük: Her zaman.

Enable/Disable: İlgili tabdan satır seçili ise aktif aksi halde pasiftir.

İşlevi:
•seçili satırı onaylamak için kullanıcıya uyarı mesaji verdikten sonra onay işlemini başlatır.
•Kullanıcı birden fazla satır seçtiyse kullanıcıya toplu bir uyarı mesaji verdikten sonra tüm satırları teker teker onay işlemine sokar.
•Onay mekanizmasının devam edebilmesi için hizmet veren servis ile uygulamada seçili olan servisin aynı olması gerekir aksi taktirde işlem durdurulur.
•HST_YPL_ISL_AUTO_SHW_CHZ_SECIM parametresi 1 veya 2 ise ve
•RAD_TANIM_CIHAZ_CEKEN_WTV tablosunda KULLANICIYA_GOSTER alanı true set edilmiş ise; Cihaz seçim ekranı otomatik olarak kullanıcıya gösterilir ve seçim yapması istenir. Eğer kullanıcı seçim yapmadan ekranı kapatırsa. İşlem durdurulur. Yukarıda şartlar oluşmadıysa RAD_ORNEKLERI_WTV tablosuna CIHAZ_ID ve CEKEN_ID 0 (sıfır) olacak şekilde kayıt atar.
•HEYET_FORMU_ICIN_RAD_LAB_ISLEMLERINDE_UYARI_CIKSIN parametresinin int değeri 1 ise HEYET_FORMU_ICIN_RAD_LAB_ISLEMLERINDE_UYARI_CIKSIN paramtresinin string değeri messaj olarak ekranda gösterilir.
•VAKA_GECERLILIK_SURESI 0 (sıfır) dan farklı ise ve işlem yapılan satırın işlem tarihi VAKA_GECERLILIK_SURESI ‘den büyük ve işlem tarihi bugünün tarihinden küçükse, hastanın bilgilendirlimesi için uyarı mesaji verelip devam edilip edilmeyeceği sorulur. Kullanıcı onay haricinde bir butona basarsa işlem durdurulur.
•PACS_DOSYA_SADECE_ILGILI_CIHAZDA_OLUSSUN parametresi 1 ise RAD_ORNEKLERI_WTV tablosuna CIHAZ_ID ve CEKEN_ID 0 (sıfır) olacak şekilde kayıt atar.
•İşlem yapılan satırda hasta dışarı sevk ise( database den gelen bir değer) RADYOLOJIDE_DISARISEVKLER_ISLEMEALINMASIN parametresinin değeri 1 ise kullanıcıya “hizmeti dışarı sevk edilmiştir. İşleme devam edemezsiniz…?” şeklide mesaj verilir ve işlem sonlandırılır. Paramtrenin değeri 1 değilse “hizmeti dışarı sevk edilmiştir. Yine de işleme devam etmek istermisiniz…?” şeklide onay dialogu açılır. Kullanıcının seçimine göre işlem durdurulur veya devam ettirilir.

//HizmeteTanimliFormAnaBaslikSablonVarMi not implemented for devlet
•ParaSevk Kontrolu yapılır. Para Sevk Kontrolu başarılı ise işleme devam edilir, aksi halde işlem durdurulur.
•HST_YPL_ISL_CHK_FATURA parametersi 1 ise fatura kesilmiş mi kontrolu yapılır. Eğer fatura kesilmişse kullanıcıya “nolu formun faturası kesildiği için işlem yapamazsınız.” Mesajı verilip işlem durdurlur. Aksi halde işleme devam edilir.
•İşlem yapılan satırın DURUM_KODU 0 (sıfır) dan farklı ise: Durum kodu 1002,1003,1004,1005 den birine eşitse kullanıcıya “nolu formun Medula Durumu … olduğu için işlem yapamazsınız” mesajı gösterilip işlem durdurulur.
•RAD_FORMKAPALI_ISE_TUM_HIZMETLER_CEKILMESIN değeri 0 ise ve: HST_YPL_ISL_CHK_PAKET paramatresinin değeri 1 ise işlem yapılan satırın PAKET_DURUMU E dan farklıysa kullanıcıya “Form Hizmet Girişine Kapalı. İşlemi hasta formuna ekleyemezsiniz!” mesajı verilir ve işlem durudurulur.
•HST_YPL_ISL_CHK_PAKET paramatresinin değeri 0 ise kullanıcıya “Form Hizmet Girişine Kapalı. İşlemi hasta formuna ekleyemezsiniz!” mesajı verilir ve işlem durudurulur.
•HST_YPL_ISL_CAN_DELETE_RND parametersinin değeri 1 ise Randevu iptal kontrolune girer parametrenin değeri 0 ise Randevu Kontrolune girer.
•HST_YPL_ISL_ONAYLARKEN_ISTK_ACKLM_GOZUKSUN parametresi 1 ise işlem onaylanırken, eklene istege ait açıklama(uyarı) var ise diloag açılır. (Uyarı: Çok onayda devreye girmez)
•HIZMET_OZEL_BILGISI_KONTROL_EDILSIN parametesinin değeri 1 ise: İşlem yapılan satırın KEYWORD alanı “#OZEL_ISLEM_BELIRLE#” değerini içeriyorsa kullanıcıya “Hizmet Özel Olarak mı İşlem Yapılmıştır ?” sorusu sorulur, kullanıcı evet’i seçerse VEZNE_FORM_ITEM tablosundaki ilgil kayıdın OZEL_ISLEM alanı 1 set edilerek tablo update edilir. Kullanıcı hayır derse sp_Web_OzelHizmetUpdate Stored Procedure’u çalıştırılır.
•Son olarak VEZNE_FORM_ITEM hizmet verildi olarak update edilir.

İstek Ekle

Tipi: Button

Görünürlük: Her zaman.

Enable/Disable: İlgili tabdan satır seçili ise aktif aksi halde pasiftir.

İşlevi: İstek Ekle sayfası açılır.

Servis Değiştir

Tipi: Button

Görünürlük: RAD_HST_YPL_ISL_SHW_SRVS_DGSTR parametresinin 1 set edilmiş olması.

Enable/Disable: İlgil tabda herhangi bir satırın seçili olması ve seçili olan satırın Servisi çalışılan servisten farklı olması.

İşlevi: Servis Değiştir sayfası açılır

Hızlı Cihaz Ata

Tipi: Toggle Button

Görünürlük: Her zaman görünür.

Enable/Disable İlgili tabdan satır seçili ise aktif aksi halde pasiftir.

Check/Uncheck: Bu şart HST_YPL_ISL_AUTO_SHW_CHZ_SECIM parametresine bağlıdır. Eğer Değer:

Yoksa: Unchecked
•0: Unchecked
•1: Checked
•2: Checked – UnCheck yapılamaz. Readonly.

İşlevi: Eğer button Check modda ise Cihaz Cekim Ön Tanimlama sayfası Save modunda açılır.

İlgili satırın üzerindeki HizmetId CihazCekimOnTanimlama sayfasına gönderilir ve hizmet seçimi pasif hale getirilir.

KullaniciyaGoster alanı hide edilir(kullanıcı değiştiremesin diye).

Kullanici seçimleri yaptıktan sonra OK butonuna basarsa RAD_TANIM_CIHAZ_CEKEN tablosuna seçili olan değerler insert edilir.

Açıklama

Tipi: Button

Görünürlük: Her zaman.

Enable/Disable: ilgili tabdan satır seçili ise ve databaseden FormAciklama alanında herhangi değer varsa aktif aksi halde pasiftir.

İşlevi: Form açıklamasını popup olarak ekranda gösterir.

2. Yapılmış İşlemler Tabı

İşlem İptal

Tipi: Button

Görünürlük: Her zaman.

Enable/Disable: İlgli tabdan satır seçili ise aktif aksi halde pasiftir.

İşlevi: Kullanıcı Yapılmış İşlemler Tabında “İşlem İptal” butonuna bastığında seçili kayıt için iptal process’i başlatılır.

Öncelikli olarak kullanıcının “İptal” yetkisinin olup olmadığı kontrol edilir. Eğer kullanıcıcin yetkisi bulunmuyorsa İtal işlemine devam edemez.

RAD_PAT_ORNEK_IPTALNEDENLERI_CALISSIN parametresinin değeri 1 ise: İptal Nedenlerinin olduğu sayfa açılır ve kullanıcının seçtiği kaydı RAD_PAT_ORNEK_IPTALNEDENLERI tablosune ekler.

Sistem RAD_HIZMET_ONAYLAYAN tabloundan işlemin daha önceden onaylanıp onaylanmadığını kontrol eder eğer onaylanmış ise işlemi sonlandırır.

Sistem GSS takipi için WEB_SERVISLERI_ITEM_ITEM tablounda seçili satıra ait kayıt olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt varsa uyarı mesajı verip işlemi sonlandırır.

Seçili olan kaydın PROTOKOL_DEFTER_NO alanı 0 dan farklı ise uyarı mesaji verip işlemi sonlandırır.

Seçili olan kaydın HIZMET_GIRISI_KAPALI alanı 0 dan büyükse ve PAKET_DURUM “E” ye eşitse uyarı mesaji verilip işlem sonladırılır.

Seçili olan kayda aite FATURA_ITEM tablosunda kayıt varsa uyarı mesajı verilip işlem sonladırılır.

VEZNE_FORM_ITEM tabloundaki ilgili kaydın HIZMET_VERILDI alanı 0 olarak güncellenir.

Seçili olan kaydın RAD_ORNEKLERI tablosunda kaydı varsa silinir ve işlem başarıyla sonlandırılır.

Detay

Tipi: Button

Görünürlük: Her zamana

Enable/Disable: İlgli tabdan satır seçili ise aktif aksi halde pasiftir.

İşlevi: Normal Tetik sayfasını açar.

Cihaz/Çeken Ata

Tipi: Button

Görünürlük: RAD_HST_YPL_ISL_SHW_CHZ_ATA parametresinin değeri 1 ise görünür aksi halde görünmezdir.

Enable/Disable: İlgli tabdan satır seçili ise aktif aksi halde pasiftir.

İşlevi: Cihaz Çeken Ön Değerleri sayfası açılır.

Film Takip

Tipi: Button

Görünürlük: Her zaman görünür.

Enable/Disable: İlgili tabda herhang bir satır seçili ise aktif hale gelir.

İşlevi: Seçili satıra ist ITEM_ID, FILM_TAKIP tablosuna CEKIM_ID olarak gönderlip ilgili kayıt ekrana getirilir.. Kullanıcı ekranda herhangi birşeyi değiştirip kaydet butonuna bastığında değişikler database’e kaydedilir.

İstek Açıklama

Tipi: Button,

Görünürlük: Her zaman.

Enable/Disable: İlgili tabda herhang bir satır seçili ise aktif hale gelir.

İşlevi: İstek Açıklama sayfası açılırç

Print

Tipi: ComboBox, Button,

Görünürlük: Her zaman.

Enable/Disable: İlgili tabda herhang bir satır seçili ise aktif hale gelir.

İşlevi: Hastaya Yapılan İşlemler sayfasında 2 çeşit print kullanılır.
•Hyi Rad Etkt. Sıra No
•Hyi Rad Etkt.

Hyi Rad Etkt. Sıra No: Comboboxdan seçildiğinde uygulamada herhangi bir Sıra No seçili olup olmadığına bakar. Eğer sıra no seçili değilse Sıra no seçin diye uyarı verirken, sıra no seçili ise daha önceden tasarlanmış olan template’i seçili hastanın verileriyle doldurarak açar. Ve Sıra No yu 1 arttırır.

Hyi Rad Etkt. : Sıra no kontrolü yapılmadan tasarlanmış olan template’i seçili olan hastanın verileriyle ekranda görüntüler. Daha sonrasında kullanıcı isterse. Çıktısını alabilir.

Rapor

Tipi: ComboBox, Button

Görünürlük: Her zaman.

Enable/Disable: İlgili tabda herhangi bir satır seçili ise aktif hale gelir.

İşlevi: Normal tetkik sayfasındaki Rapor fonksiyonlarını kullanır.

Pacs Dış Rapor

Tipi: Button.

Görünürlük: Sadece DIS_CEKIM_PACS_AKTARIM_ICIN_HIZMET_OLUSTURULSUN parametresinin değeri 1 ise görünür

Enable/Disable: Her zaman aktiftir.

İşlevi: PACS_DisHizmetTanim_VIEW_WVV viewindan Pacs kayıtları getirilir. Kullanıcının seçmiş olduğu kayıta göre VEZNE_FORM_ITEM tablosuna bazı kontroller yapıldıktan sonra kayıt atılır.