Hasta Başı Sorgu

Ekran Adi: HastaBasiListPage

Menu ID STR:

Menu bulundugu yerin screenshot I veya uzun adi:

DeskPage/Doktor/Sorgula

DeskPage/Hemsire/Sorgula

Kullanilan Proje:

Devlet

Kullanilan tablolarin listesi: (devlet + ozel)

HastaHemsiresi_YatanHastalariBul_WOV

Ekran Acilis Parametreleri:

HemsireHastaBasiListParam

{

HemsireHastaBasiParam Param

{

HemsireHastaBasiType Type

{

Hemsire,

Doktor

}

VezneId

IslemiYapanDoktorId

IslemiYapanDoktorAdi

IslemiYapanDoktorSoyadi

IslemiYapanDoktorUnvani

IslemiYapanDoktorUsrLoginName

IslemiYapanDoktorGecerlilikZamani

}

List<YatanHastalarInfoDto> HastaInfoList

}

Ekranda Kullanilan yetkiler: (YOK)

Kullanilan Sql’ler: Sorgulari shift ile alınabilmektedir.

Çalışan exe de shift ile alınamayan sorgular: (YOK)

Socket: (YOK)

Bilgi:

Hemşirenin ya da doktorun yatan hastalarını listeler. Liste ekran açılmadan önce toplanıp açılış parametresi içinde ekrana geçilir. Ekranda herhangi bir data toplama olmaz.

İşlem Yapan Doktor bilgileri İşlemi Yapan Personel Tanımlama ekranında set olur ve application açık olduğu müddetçe korunur. Ekranı açarken bu bilgilerin set edilmesine gerek yoktur.

Type parametresi doktordan açıldıysa Doktor olarak, Hemşireden açıldıysa Hemsire olarak set edilmelidir.

VezneId parametresi Aktif vezne id olarak set edilir. Farklı bir vezne için işlemler yapılacaksa bu vezne id buraya parametre olarak geçilir.

Ekranda hastalar listelenir ve grid üzerinde istenilen hasta ile ilgili işlem yapmak için ileri butonuna basılır.