Diyet

Ekran Adı: Diyet

Modul: BILDLL

Menu ID STR:

Kullanılan proje: Özel,Devlet

Data Yükleyen Tablolar:

YEMEK_UST_MENU_TNML_WTV

DOKTOR_ORDER_DIYET_WTV

HASTA_DIYET_SERVISISTEK_WTV

DOKTOR_ORDER_IPTAL_WTV

Insert Yapılan Tablolar:

HASTA_DIYET_YEMEK_WTV

DOKTOR_ORDER_DIYET_WTV

HASTA_DIYET_SERVISISTEK

DOKTOR_ORDER_IPTAL_WTV

 

Update Yapılan Tablolar:

DOKTOR_ORDER_DIYET_WTV

Delete Yapılan Tablolar:

HASTA_DIYET_SERVISISTEK_WTV

 

Ekran Acilis Parametreleri:

 

public class YatanHastalarInfoDto : DtoBase

{

public int YatakId { get; set; }

 

public string KatNo { get; set; }

 

public string OdaNo { get; set; }

 

public string YatakNo { get; set; }

 

public int OdaTipiId { get; set; }

 

public string OdaTipi { get; set; }

 

public int HastaId { get; set; }

 

public string HastaAdi { get; set; }

 

public string HastaSoyadi { get; set; }

 

public DateTime? IlkYatisTarihi { get; set; }

 

public string Refakatcili { get; set; }

 

public DateTime? RefCikisTarihi { get; set; }

 

public int ServisId { get; set; }

 

public string ServisAdi { get; set; }

 

public int DoktorId { get; set; }

 

public string DoktorAdi { get; set; }

 

public string DoktorSoyadi { get; set; }

 

public short FrmTip { get; set; }

 

public int FormId { get; set; }

 

public int TeslimAlanId { get; set; }

 

public string Hemsire { get; set; }

 

public string EtiketNo { get; set; }

 

public int? SkId { get; set; }

 

public int? OyId { get; set; }

 

public int? AyId { get; set; }

 

public int? AkId { get; set; }

 

public string HastadaUyariVar { get; set; }

 

public string Cinsiyet { get; set; }

 

public int? KurumId { get; set; }

 

public int? SozlesmeId { get; set; }

 

public int? ServiseGirNeden { get; set; }

 

public int ShIdenty { get; set; }

 

public DateTime? HastaDogumTarihi { get; set; }

 

public string KurumAdi { get; set; }

 

public int? UstKurumId { get; set; }

 

public int Bolum { get; set; }

 

public int? SzlTarifeId { get; set; }

 

public string HastaBabaAdi { get; set; }

 

public string MuayeneNo { get; set; }

 

public int? Doktoru { get; set; }

 

public string TakipEdenDoktor { get; set; }

 

public int OzellikId { get; set; }

 

public string ServisTip { get; set; }

 

public int? YB_48_SAAT_ICINDE_TEKRAR_YATMIS { get; set; }

 

public int YB_48_SAAT_ICINDE_TABURCULUKTAN_SONRA_TEKRAR_YATMIS { get; set; }

 

public string YatakAciklamasi { get; set; }

 

public int Kilo { get; set; }

 

public DateTime? AmlBasTar { get; set; }

 

public int TorbaSay { get; set; }

 

public int VezneId { get; set; }

 

public string DummyFlg { get; set; }

 

public DateTime? SonCikisTarihi { get; set; }

}

 

 

ProgramModules:

 

Ekranda Kullanılan yetkiler:

 

Socket: (Yok)

 

ToolBar İşlemleri:

 

1.Ek Öğün Ekle

Tipi: Button

Görünürlük: her zaman.

Enable/Disable: DR_ORD_DIYET_GIRIS_YETKISI parametresine bağlı.