BİTS®

Bilmed İş Takip Sistemi

H E D E F

“Kurumlarda” süreçler takip edilerek eldeki kaynakların maksimum verimlilikle kullanılması.

S Ü R E Ç Y Ö N E T İ M İ

İşin takibi için her personelin (satış, pazarlama, üretim, bilgi işlem, hizmet, finans, teknik hizmetler vb. bölümlerde) iş tanımına uygun oluşturulan kurallar ve süreçler BİTS ile dijital platforma aktarılır.

BİTS programını kullanarak işletme çalışanlarını yönetir, yapılan işlerin hangi aşamada olduğunu ve çalışanların gün içerisinde hangi işleri bitirdiğini izler. Çalışanların yanı sıra servis aracı, cihaz gibi kısıtlı kaynaklar da kontrol edilerek işletme verimi arttırılır.

T E K N O L O J İ

Web tabanlı bir programdır ve internet bağlantısı olan her yerden ulaşılabilir.

Believe in Continuity…