BIQ®

Karar Destek Sistemi
 • Büyük dataları anlamlı hale getirmek hiç bu kadar hızlı olmamıştı. İhtiyacınız olan verilere ve raporlara anında ulaşın.

 • Verileri tüm açılardan ele alalım, size sonuçları yorumlamak kalsın.

 • Zamandan kazanın, maliyetleriniz azalsın, karlılığınız artsın. Yani BIQ ile her açıdan kazanın.

 • BilMedical HBYS ile birlikte somut ve ölçeklenebilir getiriler sağlayan, kurumsal kârlılıkta ciddi artış imkânı sunan ve maliyetlerin çok daha etkili yönetimini mümkün kılan teknolojilerden oluşuyor.
 • Kurumların performans yönetimi vizyonuyla operasyonel mükemmeliyetten yönetimsel mükemmelliğe doğru hızla yol alabilmelerini sağlıyor.
 • Gelecek için hangi konulara odaklanıp, hangi süreçlerin optimize edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.
 • Kurumların analitik bakış açısıyla bilgiye ulaşması, bilgiyi paylaşması ve kullanabilmesi sayesinde rekabette avantaj sağlıyor.
 • Kârlılık, verimlilik, masraf ve maliyet dengeleri oluşturulacak vizyon sunuyor.
 • Şirket gelir ve gider bileşenlerinin iyi anlaşılıp yorumlanabilmesine ve karar sürecinin oluşmasına ortam sağlıyor.
 • Müşteriler, çalışanlar, departmanlar gibi unsurlar özellikleri bazında ve performans açısından incelenebiliyor. Departmanlar arası kaynak paylaşımı daha iyi yönetilebiliyor.
 • Kurumun stratejik, taktik ve operasyonel seviyede aldığı kararların bilgiye dayandırıyor.
 • Bilgi şeffaflığını artırıyor. Oluşabilecek sorunların erken fark edilmesini sağlıyor.

Klinik Performans Göstergeleri

 • 24 Saat İçinde Ameliyat Raporu Yazılan Hasta Oranı:

 • %100

  Hedef Değer

 • 100
 • Yoğun Bakım Ünitesinde Bası Ülseri Oranı:

 • %3

  Hedef Değer

 • 7

Finansal Performans Göstergeleri

 • Yeni Hasta Oranı:

 • %5

  Hedef Değer

 • 4
 • SGK Kesinti Oranı:

 • %1

  Hedef Değer

 • 0

Believe in Continuity…