Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

BilMedical®

Sağlık profesyonellerinin daha etkili ve verimli çalışmaları için ihtiyaç duydukları tüm bilgiyi yönetiyoruz…

Bu süreçte, tekil hastanelerden, sağlık gruplarına tüm yelpazeyi  kapsayacak; bir bütün halinde işletimini sağlayacak;  maliyet ve verimlilik alanında bütünsel bir yapı sunacak; analiz ve raporlama alanında pek çok farklı analize imkân tanıyan; her kurumun kendi özgün yapısını kavrayabilen ve adapte olabilen bir platform sunmaktayız.

 • Bilmed İş Takip Sistemi

  BİTS®

  “Kurumlarda” süreç ve iş takibi, hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilerek eldeki kaynakların maksimum verimlilikle kullanılması sağlanmaktadır…

 • Tamamlayıcı Sağlık Sigorta Sistemi

  portTSS®

  Özel sağlık kurumlarının, SGK kapsamında sağlanan sağlık hizmetleri harcamalarına destek olmak amacıyla sunulan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Provizyon Sistemi…

 • Bilmed Bulut Sistemi

  bCloud®

  “Kurumların” işletme ve operasyonel maliyetlerini minimize etmek ve sadece ihtiyaç duyulan kaynağa yüksek hizmet kalitesinde ulaşması sağlanmaktadır…

 • Karar Destek Sistemi

  BIQ®

  “Kurumların” stratejik, taktik ve operasyonel seviyede aldığı kararları desteklemekte ve kârlılık, verimlilik, maliyet dengelerini oluşturacak vizyon sunmaktadır…

Believe in Continuity…