Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları E.A. Hastanesi

Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları HastanesiGenel Bakış

Ülke: Türkiye
Şehir: İstanbul
Kurum Tipi: S.B. Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yatak Sayısı: 3420 kadro,1693 fiili
Müşteri Profili
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BRSH) dünyanın bu alanda hizmet veren üçüncü en büyük kuruluşudur.
İhtiyaç ve Durum
Tam entegre, sürekli destek alınabilen ve büyük yapıları destekleyen bir HBYS çözümü aranıyordu. Büyük bir alanda kurulu hastanenin kontrol edilmesi ve hastaların en az bürokrasi ile tedavi alması, kaynakların optimum kullanımı hedefleniyordu.
Çözüm
Kalıcı ve uzun vadeli bir çözüm arayışına giren kurum, araştırmaları ve referans incelemeleri sonucunda, 2005 yılında büyük yapıları destekleyebileceğini gördüğü Bilmedical HBYS'yi kullanma kararı aldı.
Faydaları
  • Tam entegre merkezi kaynak planlaması ve arşiv
  • Yüksek sayıda terminal desteği
  • Sürekli güncelleme ve destek
  • Uzak noktalar için hazır altyapı

Önceki Sayfa


© Bilmed 2007