Kalite

Kalite Politikası

Sağlık sektöründe dünyanın en iyi tümleşik otomasyon sistemleri geliştiricisi olmak için;
Sektörde hizmet üreten ve bu hizmetlerden yararlanan tüm kişi ve kurumlara; çağdaş, nitelikli ve sürekliliği olan tümleşik otomasyon çözümleri geliştirmek,
Bu çalışmaları yaparken; yasalara, haklara, emeğe, bilgiye, paydaşlara, kişilere, çevreye saygılı olup, çalışanlarımızın kendilerini geliştirebilmelerine olanak sağlamaya çalışmaktır.

Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması;
Donanım ve Yazılım Sistemleri Kurulumu, Destek Hizmetlerinin yürütülmesi ve bu işlere ait;
insan, alt yapı, yazılım, donanım, müşteri bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak.
  • Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
  • Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,
  • Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,
 • Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.
 • Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak.
 • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek.
 • Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.
 • Müşterilerimizin bilgilerinin gizliliğini, bütünlüğünü ve gerekli durumlarda yetkilendirilmiş erişilebilirliğini korumak için gerekli alt yapı ve bilinçlendirmeyi sağlamak.
 • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.
 • Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.

Believe in Continuity…